XSTORAGE: פתרון לאחסון אנרגיה

לפעול למען חברה ברת-קיימא משמעותו לקבל החלטות מדי יום. xSTORAGE הוא פתרון מהפכני של מערכות מתקדמות לאחסון אנרגיה. מערכת זו ממירה את הטכנולוגיה החדשנית של הסוללה ברכבים החשמליים שלנו, לאנרגיה שתוכל לצרוך בחיי היומיום ביעילות תוך שמירה על הסביבה.