התחרה, למד, שנן

אנו מתחרים כדי לנצח, אבל זהו גם מבחן של החשיבה וההנדסה המקוריות ביותר שלנו. ואת מה שאנו לומדים במסלול, אנו מביאים לרכב הניסאן בו אתה נוהג יום-יום.