כרשת המוסכים היחידה המורשית מטעם היצרן, נמשיך להעניק לכם שירות מכל הלב.

בזכותכם זכינו

* פורסם במוסף חוויית השירות בעיתון "הארץ", 02/2017.