New Nissan X-Trail - Intelligent Mobility

NISSAN INTELLIGENT MOBILITY

יחדיו הנסיעה הרבה יותר מסעירה

זה מגדיר מחדש את האופן בו אנו מניעים, נוהגים והופכים את רכבינו לחלק אינטגרלי של החברה בה אנו חיים. זה מקרב בינינו, בהתאמה לעולם שבחוץ. זה הופך את הנסיעה שלנו במסלול החיים לזורמת יותר, בטוחה יותר ומסעירה מדי יום.

Nissan Intelligent Mobility לוגו