תנאי שימוש אלו (להלן: "תנאי השימוש"), מסדירים את תנאי השימוש באתר של ניסאן ישראל, שכתובתו: https://www.nissan.co.il ("האתר"), המופעל על ידי קרסו מוטורס בע"מ, ח.פ. 514065283, יבואנית ומפיצת מכוניות ניסאן בישראל ("קרסו מוטורס").

כל גורם העושה שימוש או מנסה לעשות שימוש באתר ("משתמש") מסכים לתנאי שימוש אלה ומדיניות הפרטיות (כהגדרתה להלן). משתמש שאינו מסכים לתנאי כלשהו מתנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות, מתבקש להימנע מכל שימוש באתר.

מטעמי נוחות נוקט מסמך זה בלשון זכר, ואולם כל הנאמר בו מתייחס לנשים ולגברים כאחד. הכותרות לתנאי השימוש הן לצורכי נוחות בלבד, ואין להתחשב בהן בעת פירוש של תנאי כלשהו מתנאי השימוש או תוקפו.

החברה רשאית לעדכן את תנאי השימוש מעת לעת וזאת מבלי מתן התראה, ומומלץ לבדוק את תנאי השימוש באופן תדיר. עדכונים ו/או שינויים בתנאי שימוש ייכנסו לתוקף באופן מיידי.